Endüstriyel Tesisler

Akik İnşaat olarak özel endüstriyel tesislerinizi projelendiriyoruz, imal ediyoruz, kurulumunu yapıyoruz. Tam otomatik otomasyon sistemi ile birlikte teslim ediyoruz. Yurt içinde ve yurtdışında anahtar teslimi paket tesisleri öngörülen tarihlerden önce teslim ederek değerli tesisler kazandırmıştır.

Taslaklar

Yeşil binaya ek olarak, uygulamaya da büyük önem veriyor.

Yollar ve Kaldırımlar

Detaylı çizelgeleme sistemimizi, sistemli güvenlik planlarını ve maliyet kontrol önlemlerini almak ve inşa etmek.

Elektrik ve diğer sistemler

Ekibimiz, taşeronlar ve diğer ortaklarla iyi ilişkiler kurmakta ve sürdürülmesi için çok çalışmaktadır.

Yer analizi

Detaylı planlama sistemimizi, sistemli güvenlik planlarını ve maliyet kontrolünü kullanın.

Öğeleri Başlatma

Bu tür döşeme farklı malzemeler kombinasyonundan yapılır ve pazarda mevcut birçok döşeme sistemi bulunabilir.

Sızıntı ve tamir

Herkes Boyayabilir, Yani Sen Yapabilirsin! Yeni bir eve geçmek istiyorsanız veya var olanınızı yenilemek istiyorsanız.