Akik İnşaat olarak en iyi derecede Çevre Yönetim Sistemi’nin hayata geçirilmesi ve bu politikanın sorumluluğumuz dahilinde devamlılığının sağlanması ile ilgili gereken tüm çalışmaları yapacağını ve bu çalışmalar için gerekli tüm kaynakları sağlayacağını taahhüt eder.

  • Akik İnşaat yönetimi ve çalışanları olarak çevreye zarar vermemek konusundaki tüm sorumluluklarımızı yerine getirmekteyiz,
  • Çevre ile ilgili tüm mevzuatlara uymaktayız,
  • Çevrenin korunması için sürekli bu doğrultuda kaynak sağlamaktayız,
  • Çevresel tehdit sağlayan riskleri en aza indirecek önlemleri almak ve çalışanlarımızın eğitimine destek vermekteyiz,
  • Çevre hedeflerimize ulaşmak için performansımızı sürekli iyileştirmekteyiz,
  • Doğal kaynaklarımızı etkin kullanarak atıkları en aza indirmek,
  • Atık ve gürültü etkisini azaltmak,
  • Geri dönüşüm imkanları ve atıkları zararsız hale getirmek.
  • Yönetim olarak Akik İnşaat firmamızın sorumluluğundadır.

Akik İnşaat olarak çevre politikamızın temelini oluşturan faaliyetlerimizin tüm aşamalarında; geri kazanım yolu ile hava, su, toprak kirlenmesini bir nebzede karınca kararınca önleyerek çevrenin korunmasını sağlamak ve doğal kaynak kullanımını azaltarak mümkün olduğunca tekrar kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir bir sistem kurarak ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak temel prensiplerimizdendir.