Bir yapı için gerekli olan yol, kanalizasyon, su, elektrik gibi döşemelerin tümü altyapı nedir? sorusuna cevap olarak verilebilir.

Altyapı hizmetleri, maddi veya ekonomik altyapı olarak adlandırılan hizmetleri kapsıyor. Buna göre ekonomik altyapı; enerji, gaz boru hattı, telekomünikasyon, su ve kanalizasyon, katı atık toplama ve imhası alanlarındaki hizmetleri; barajlar, sulama kanalları veya yollara yönelik bayındırlık hizmetlerini ve demiryolları, kent içi ulaşım, limanlar ve suyolları ile havaalanları gibi ulaşım hizmetlerini içeriyor.

Altyapı hizmetleri sunulan hizmetin türüne göre bazı farklılıklar gösterebiliyor. Ancak altyapı hizmetlerinin başında telekomünikasyon, elektrik ve su hizmetleri geliyor.

Enerji sektörü genel olarak elektrik ve doğal gaz sektörlerinden oluşuyor. Elektrik sektörü; elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı ve arzının gerçekleştirildiği sektördür. Günümüzde kentleşme, sanayileşme, nüfus artışı vb. faktörler önemli bir girdi durumundaki elektriğe olan ihtiyacı da artırmıştır.

Ulaştırma hizmetleri kendi içerisinde karayolu, havayolu, demiryolu ve denizyolu ve liman hizmetlerinden oluşuyor.