Akik İnşaat, kuruluşundan bugüne kadar geçen süreçte etik değerleri yol gösteren genel dayanak noktası yapmış ve uzun süreli başarının sağlanabilmesi için bu doğrultuda faaliyetlerini sürdürmüştür. Doğruluk, dürüstlük ve güvenilirlik konularındaki saygınlığı ile kendi profilini oluşturarak gurur duymuştur. Ayrımcılık yapılmaksızın sorumluluk bilinci ile tüm personellerinin de etik standartlara uyması için değerlendirmeler yapmaktadır.

Akik İnşaat, çalışanları, alt yüklenicileri, tedarikçileri ve diğer iş ortakları ile olan ilişkilerinde doğruluk ve dürüstlük ilkelerine bağlanmaktadır.

Akik İnşaat, tüm sorumluluklarını zamanında ve eksiksiz yerine getirerek güvenilirlik ve itibar timsali olmayı hedeflemektedir.

Akik İnşaat, ekip çalışması ile her türlü bilgi ve düşünceyi rahatlıkla paylaşan kişilerin iş ahlakı kuralları içerisinde hareket etmesini sağlamaktadır.

Akik İnşaat, yasal sorumluluklarının, topluma ve çevreye, çalışanlarına, iş ortaklarına, müşterilerine ve sektöre karşı sorumluluklarının bilincindedir.

Akik İnşaat, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak için uygulamalara ve standartlara bağlılığı zorunlu kılmaktadır.

Akik İnşaat, etkin bir kalite sistemi uygulayarak geniş kapsamlı kalite düzeyini geliştirmek amacıyla iş süreçlerini tasarlamaktadır.

Akik İnşaat, din, dil, ırk, cinsiyet ve statü gibi farklılıkları gözetmeksizin şeffaflık tavrı içerisinde her zaman adalet kavramını desteklemektedir.

Akik İnşaat, ismini olumsuz etkileyecek menfaat sağlayan iş ilişkilerine girmeyerek rakip firmalar ile olan ilişkilerini dürüstlükle yönetmektedir.

Akik İnşaat, her türlü özel bilginin, belgenin, anlaşmaların, ticari sırların, özlük dosyalarının gizliliğinin korunmasını ve görevin kötüye kullanılmamasını taahhüt etmektedir.